SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.O spoločnosti

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v celom rozsahu činnosti poskytovať zákazníkom trvale najvyššiu kvalitu stavieb a plne uspokojiť ich predstavy. Využiť bohaté skúsenosti kvalifikovaných pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia i realizácie, aby pre každého zákazníka boli výstupy spoločnosti zárukou kvality, aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v neposlednom rade zárukou dobrého obchodu.

História spoločnosti

SMS – súkromná montážna spoločnosť, a.s. je spoločnosť s viac ako desaťročnou tradíciou pôsobenia v energetickom priemysle, kde zameriava svoju činnosť hlavne na oblasti stavebno-montážnych prác a údržby prenosových vedení vysokého napätia.

Spoločnosť SMS – súkromná montážna spoločnosť, s.r.o., vznikla transformáciou fyzických osôb, ktoré pred rokom 2000 tvorili subjekt pod názvom SMS. Touto transformáciou bol odštartovaný rast spojený so stabilitou, vysokou odbornosťou a tradičnou kvalitou poskytovaných služieb.

V roku 2009 spoločnosť založila organizačnú zložku v Českej republike, čím posilnila svoje postavenie na oboch trhoch.

Najvýraznejším posunom bola transformácia spoločnosti na akciovú spoločnosť. Táto zmena sa uskutočnila 19.5.2010 a bola logickým vyústením snáh o zasadnutie na pevné miesto medzi dodávateľov poskytovaných služieb.

V roku 2010 spoločnosť zaviedla a udržiava integrovaný systém manažérstva, presadzuje nasledovanie európskych a svetových trendov a napĺňanie individuálnych potrieb svojich klientov.

SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.">Aktuality

Žiadne aktuality