SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.Služby

Medzi naše hlavné činnosti patrí oblasť výstavby elektrických vedení.

  • výstavba elektrických vedení vn a vvn od 22kV do 400 kV - na drevených, betónových, skrutkovaných priehradových, resp. zváraných alebo ohraňovaných stožiaroch, povrchovo upravených pozinkovaním
  • rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických vedení
  • rekonštrukcie elektrických vedení zosilením alebo výmenou častí konštrukcií
  • základové konštrukcie pre vedenia vvn
  • inštalácie optických telekomunikačných trás montážou kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických a samonosných optických káblov, vrátane prípojov optokáblov na systémy v rozvodniach, montáž optiky vo fázových vodičoch
  • výstavba anténnych stožiarov a meteostožiarov
  • dodávky pozinkovaných oceľových konštrukcií, vodičov, kombinovaných zemniacich lán, optických káblov, izolátorov všetkých typov, armatúr vonkajších vedení, špeciálnych náterových hmôt a iných komponentov
  • uvedenie do prevádzky
  • odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
  • záručný a pozáručný servis

SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.">Aktuality

Žiadne aktuality