SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.Manažment kvality

Na uspokojenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán má spoločnosť identifikované samotné zainteresované strany, ich potreby a očakávania, ktoré prenáša do požiadaviek. Tieto požiadavky sú oznámené v celej spoločnosti.

Spoločnosť zlepšuje procesy tak, aby zaisťovala a zvyšovala hodnotu pre zainteresované strany. Má tiež identifikované legislatívne požiadavky a požiadavky technických i právnych predpisov, ktoré sú zahrnuté do systému manažérstva kvality.

Spoločnosť SMS, a.s. je vybavená potrebnou technikou a zodpovedajúcim technickým vybavením.

Technická a kvalitatívna úroveň vybavenia pracovísk je na vysokom stupni, čím sa snaží spoločnosť o dosiahnutie najvyššej kvality poskytovaných služieb. Pravidelná modernizácia infraštruktúry spoločnosti je základom, aby pracovníci mohli vykonávať kvalitnú prácu v súlade s požiadavkami zákazníka.

SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.">Aktuality

Žiadne aktuality